Heeft u zojuist een ideale huurwoning gevonden? Voordat u er kunt intrekken, moet u een huurovereenkomst ondertekenen, die u zorgvuldig moet lezen om er zeker van te zijn dat u een vreedzaam huurcontract krijgt. Als u het niet eens bent met bepaalde punten in het huurcontract, hebt u het recht om te vragen deze in overleg met de verhuurder te wijzigen of zelfs te schrappen. Wat zegt het huurcontract over de inventaris en de huurgarantie? Hoe lang duurt het of moet u een verplichte opstalverzekering afsluiten? Ontdek in dit artikel 5 belangrijke punten die u moet controleren voordat u uw leasecontract ondertekent. 

5 BELANGRIJKE ZAKEN DIE U MOET CONTROLEREN VOORDAT U UW HUURCONTRACT ONDERTEKENT

5 belangrijke punten die u moet controleren voordat u uw huurovereenkomst ondertekent

Controleer de volgende 5 punten voordat u uw huurcontract ondertekent:

1. De juridische aard van de huurovereenkomst

Sinds 2007 is het verplicht een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen om een woning te verhuren. Dit betekent dat mondelinge afspraken niet langer volstaan, of het nu gaat om studentenhuisvesting of een conventionele woning. Alle huurovereenkomsten vallen voortaan onder artikel 1714 van het Burgerlijk Wetboek, waarin wordt bepaald welke informatie moet worden opgenomen, namelijk

  • De beschrijving van de accommodatie,
  • Het bedrag van de huur en de details van de gemeenschappelijke lasten en de specifieke lasten van de woning,
  • Het al dan niet aanwezig zijn van individuele meters voor gas, elektriciteit en water,
  • De duur van het huurcontract,
  • Informatie over de betaling van de huur,
    de verplichtingen en rechten van beide partijen (verhuurder en huurder).

 

Ga daarom bij het lezen van uw huurovereenkomst eerst na of alle wettelijk verplichte informatie aanwezig is. Zo voorkomt u elk risico van niet-ontvankelijkheid in geval van een geschil met de verhuurder. 

Goed om te weten: een huurovereenkomst moet in drie exemplaren worden opgesteld: één voor de huurder, één voor de verhuurder en een derde dat binnen twee maanden na ondertekening moet worden ingediend bij het gemeentelijk registratiekantoor.

2. De samenstelling van de huurgarantie

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, zal de verhuurder u bijna altijd vragen een huurwaarborg te verstrekken om de huur veilig te stellen. Deze kan oplopen tot 2 à 3 maanden huur afhankelijk van de regio en het gekozen type huurwaarborg (bankgarantie, geblokkeerde rekening, enz.). Met deze maatregel kan de verhuurder een schadevergoeding verzekeren in geval van schade aan het gehuurde goed of onbetaalde huur. Als huurder heeft u het recht om te kiezen hoe u uw huurgarantie vastlegt. Zorg er bovendien voor dat het huurcontract niet vereist dat de waarborg rechtstreeks aan de verhuurder wordt betaald, een praktijk die volledig illegaal is. 

3. De duur van het huurcontract

Wanneer u een nieuwe woning kiest, moet u vooral letten op de duur van de huurovereenkomst die de verhuurder u aanbiedt. In België kunnen huurovereenkomsten van korte duur zijn (van 6 maanden tot maximaal 3 jaar) of van lange duur (van 3 jaar tot maximaal 9 jaar). Aangezien een huurovereenkomst die vóór de einddatum wordt opgezegd, kan leiden tot een schadevergoeding voor de verhuurder, is het belangrijk om de duur van de huurovereenkomst te overwegen alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen. Voor een huurovereenkomst van 9 jaar kan deze vergoeding bijvoorbeeld 3, 2 of 1 maand huur bedragen als u de overeenkomst respectievelijk in het eerste, tweede of derde jaar verbreekt. 

4. Inventaris van inrichtingen 

Net als de huurovereenkomst is de inventaris van de inrichting een verplicht document dat bij de gemeente moet worden geregistreerd. Of u het nu zelf doet of een deskundige inhuurt, zorg ervoor dat u elke kamer in de woning grondig controleert of laat controleren voordat u uw handtekening zet. Of het nu gaat om de vloeren, muren, leidingen, apparaten, deuren en ramen, alle reeds bestaande gebreken moeten worden opgenomen in de inventaris van de inrichting, zodat u niet hoeft te betalen voor reparaties of renovaties die u niet zou moeten doen. 

5. Opstalverzekering 

In het geval van een huurwoning is de woning door de verhuurder gedekt tegen schade aan de woning en natuurrampen. Deze dekking dekt echter geen schade die door de huurder is veroorzaakt. Deze moet dus worden gedekt door een huuraansprakelijkheidsverzekering. In Wallonië en Vlaanderen, maar niet in Brussel, is een aansprakelijkheidsverzekering voor huurders verplicht, tenzij een dergelijke clausule in het huurcontract is opgenomen. U moet dus nagaan of dit al dan niet een vereiste is van uw verhuurder. Merk op dat, zelfs wanneer dit niet het geval is, het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor verhuur nog steeds sterk aanbevolen is.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *