Beëindiging van een huurcontract voor een hoofdwoning

Een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats eindigt nooit automatisch. Er moet namelijk altijd een opzegtermijn in acht worden genomen. Dit is zelfs het geval als de overeengekomen termijn is bereikt. Bovendien geldt deze verplichting voor alle soorten huurcontracten: huurcontracten van korte duur, huurcontracten van 9 jaar en huurcontracten van lange duur. Ontdek via De-huurwaarborg.be hoe u een huurcontract voor een hoofdwoning kunt beëindigen, afhankelijk van uw situatie en de aard van uw huurcontract.

Beëindiging van een huurcontract voor een hoofdwoning

Waarom is een opzegging vereist om een huurcontract van een hoofdwoning te beëindigen?

Een huuropzegging is nodig om onzekerheid en/of problemen voor zowel de verhuurder als de huurder te voorkomen wanneer het einde van de overeenkomst nadert. Beide partijen moeten immers snel regelingen kunnen treffen, of het nu gaat om het vinden van een nieuwe huurder of een nieuwe woning. Daarom is er geen bijzondere rechtvaardiging nodig voor de opzegging.

Welke vorm moet de opzegging hebben ?

Hoewel de wet geen specifieke methode voorschrijft, is het raadzaam om schriftelijk op te zeggen, bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per deurwaardersexploot, om eventuele betwisting bij de wederpartij te voorkomen. Het is ook mogelijk dat de verhuurder en de huurder samen een document ondertekenen waarin de opzegging wordt bevestigd.

Hoe beëindigt u een huurovereenkomst van een hoofdverblijfplaats ?

Er zijn 4 mogelijke situaties en oplossingen om een huurovereenkomst van een hoofdverblijfplaats te beëindigen :

Beëindiging van een huurovereenkomst bij afloop

Om een huurovereenkomst van een hoofdverblijfplaats aan het einde van het huurcontract te beëindigen, moeten zowel de huurder als de verhuurder een huuropzegging indienen.

  • Huurovereenkomst van 3 jaar : bij een huurovereenkomst van korte duur (maximaal 3 jaar) is een opzegtermijn van 3 maanden vereist. Dit geldt zowel voor de huurder als de verhuurder.
  • Huurovereenkomst van 9 jaar : bij een huurovereenkomst van 9 jaar moet de huurder een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen en de verhuurder een opzegtermijn van 6 maanden.

Let op ! Na deze termijnen wordt het huurcontract automatisch verlengd voor een nieuwe periode.

Beëindiging van een huurcontract tijdens de looptijd ervan

Om een huurcontract vóór het verstrijken ervan op te zeggen, zijn er vereisten inzake tijd en opzegging, alsook vereisten inzake schadevergoeding. Deze laatste kunnen variëren naargelang de duur van de huurovereenkomst, of het verzoek tot opzegging van de huurder of van de verhuurder komt, en in sommige gevallen naargelang de gewesten.

Huur op korte termijn (maximaal 3 jaar)

 

Opzegging door de huurder

Opzegging door de eigenaar

Duur van de kennisgeving

3 maanden

3 maanden

 

 

Termijnen voor een eventuele beëindiging

 

Opzegging op elk moment mogelijk.

– In Wallonië, voor huurovereenkomsten die vanaf 01/09/2018 zijn verlengd of gesloten.

– In Brussel is geen opzegging mogelijk voor huurovereenkomsten van minder dan 6 maanden.

 

Opzegging mogelijk na het eerste huurjaar en uitsluitend met het oog op het persoonlijk bewonen van de woning of het onderbrengen van een familielid.

– In Wallonië, voor huurovereenkomsten die vanaf 01/09/2018 worden verlengd of gesloten.

– In Brussel, voor alle huurovereenkomsten, behalve die van minder dan 6 maanden.

– In Vlaanderen, voor huurovereenkomsten die vanaf 01/01/2019 worden verlengd of gesloten.

 

 

Compensatie

In Brussel en Wallonië : 1 maand huur

In Vlaanderen :

– ½ maand huur in het 3e jaar

– 1 maand huur in het 2e jaar

– 1 en ½ maand huur in het 1ste jaar

 

 

1 maand huur

9 jaar huur

 

Opzegging door de huurder

Opzegging door de eigenaar

Duur van de kennisgeving

3 maanden

6 maanden

 

 

 

Termijnen voor een eventuele beëindiging

 

 

 

Annulering op elk moment mogelijk.

– Voor persoonlijke bewoning of door familieleden : opzegging op elk moment mogelijk.

Uitzondering : in Vlaanderen is bewoning door familieleden geen geldige reden gedurende de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst.


– Om grote werken uit te voeren (voorwaarden van toepassing) : na een periode van 3 jaar.

Uitzondering : als een verhuurder meerdere woningen in hetzelfde gebouw bezit, kan op elk moment worden opgezegd, behalve tijdens het eerste jaar.


– Zonder reden : met schadevergoeding (zie hieronder), na een periode van 3 jaar.

Compensatie

Bij beëindiging binnen de eerste 3 jaar :

– 3 maanden huur in het 1e jaar

– 2 maanden huur in het 2e jaar

– 1 maand huur in het 3e jaar

Voor beëindiging zonder reden :

– 9 maanden huur na 3 jaar

– 6 maanden huur na 6 jaar


Indien de huurovereenkomst langer is dan 9 jaar, wordt deze vergoeding verminderd tot 3 maanden huur na 9 jaar.

Levenshuur

 

Opzegging door de huurder

Opzegging door de eigenaar

 

De voorwaarden voor beëindiging zijn dezelfde als die voor een huurovereenkomst van 9 jaar.

Opzegging van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij beide partijen in de huurovereenkomst anders zijn overeengekomen.

Beëindiging van een huurovereenkomst met wederzijds goedvinden

De verhuurder en de huurder kunnen een huurovereenkomst voor een hoofdwoning te allen tijde met wederzijds goedvinden beëindigen. Er is geen verplicht te volgen formulier.

Vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst als deze niet is geregistreerd

Als de verhuurder de huurovereenkomst niet binnen 2 maanden heeft geregistreerd, kan de huurder de huurovereenkomst zonder schadevergoeding of opzeggingstermijn beëindigen.

In Brussel en Wallonië heeft de huurder dit recht alleen als de eigenaar van het pand per aangetekende brief is opgezegd en de huurovereenkomst niet binnen 1 maand na de opzegging is geregistreerd.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *