Door de inflatie zijn de geïndexeerde huren hoger dan vorig jaar. Om huurders met slecht geïsoleerde woningen en torenhoge energierekeningen te helpen, hebben regionale overheden nieuwe maatregelen genomen. Het resultaat? De indexering van de huren is nu beperkt of zelfs verboden, afhankelijk van de EPB (Energie Prestatie Gebouw). Zoek afhankelijk van uw regio uit wat de voorwaarden zijn voor deze nieuwe beperking van de huurindexering in België.

Beperking van de huurindexering

Wat is huurindexering?

Huurindexering is de aanpassing van de huren aan de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen verhuurders hun huren jaarlijks indexeren. Sinds 1994 wordt de indexering van de huren berekend dankzij de consumentenprijsindex, beter bekend als de gezondheidsindex

Goed om weten: een nieuwe gezondheidsindex wordt rond de 25ste van elke maand meegedeeld door de FOD Economie (Federale Economische Dienst).

De huren zouden dan onder twee voorwaarden kunnen worden geïndexeerd: 

  • Indexering is niet uitgesloten in het leasecontract,
  • De verhuurder heeft een schriftelijk verzoek aan de huurder gedaan. 

Vanwege de inflatie hebben de regeringen van elke regio echter nieuwe beperkingen ingevoerd. Bovendien hebben deze maatregelen ook tot doel de optimalisering van de energieprestaties van de Belgische woningen aan te moedigen. Zij moedigen verhuurders immers aan hun energieprestaties te verbeteren. In dat geval zullen hun huurwoningen betaalbaarder moeten blijven. 

Beperking van de huurindexering in België per regio 

Vlaams Gewest 

In Vlaanderen heeft het parlement een noodverordening goedgekeurd. Dit decreet voorziet in een bevriezing van de indexering van de huren voor bepaalde woningen in het Vlaams Gewest. Dit besluit is in werking getreden op 1 oktober 2022 en wordt gedurende één jaar toegepast, tot 1 oktober 2023. 

Gedurende deze periode is huurindexering alleen mogelijk voor woningen met een EPB A+, A, B of C-label. Heeft de huurwoning alleen een EPB D-label, dan is de huurindexering beperkt tot 50%. Voor huurwoningen met een EPB-label E, F of onbekend is ten slotte geen verdere indexering mogelijk.

EPC-label voor huurwoningen in Vlaanderen

Huurindexering

A+, A, B, C

100%

D

50%

E, F, EPC-label onbekend

0%

Om te voorkomen dat de indexering van de huren na 1 oktober 2023 te snel stijgt, is een tweede maatregel ingevoerd. Voor woningen zonder EPB-certificaat en woningen met een D-, E- of F-label wordt een correctiefactor toegepast. Bij de berekening van de indexering van de huren wordt geen rekening gehouden met de gezondheidsindex die tussen de data 1 oktober 2022 en 30 september 2023 is verhoogd, wanneer de verjaardagsdatum van het huurcontract in deze periode wordt opgenomen. 

Laten we zeggen dat je een huurcontract hebt getekend op 1 november 2021. Zonder deze correctiefactor zou de indexering van de huur voor het volgende jaar worden berekend aan de hand van de gezondheidsindex van oktober 2022 gedeeld door die van oktober 2021. Met de correctiefactor wordt bij deze berekening echter rekening gehouden met de gezondheidsindex van november 2021 gedeeld door die van oktober 2020. 

Regio Brussel 

In het Brussels Gewest is op 14 oktober 2022 een ordonnantie in werking getreden. Zij bepaalt dat de huren voor slecht geïsoleerde woningen gedurende 12 maanden niet mogen worden geïndexeerd. Er is echter een groot verschil met Vlaanderen. In Brussel kan de verhuurder de huur nu alleen indexeren als het huurcontract is geregistreerd en een EPB-certificaat is opgesteld en aan de huurder is verstrekt vóór de ondertekening van het contract. 

De normen zijn ook minder streng dan in Vlaanderen. In Brussel kan de verhuurder de huur indexeren tot 100% voor een pand met een EPB A, B, C of D certificaat. Als de woning een EPB E-label heeft, kan de huur met de helft worden geïndexeerd. Ten slotte kan voor degenen met een PEB F, G, onbekend of van wie het huurcontract niet is geregistreerd, geen indexering plaatsvinden. 

EPC-label voor huurwoningen in Brussel

Huurindexering

A, B, C, D met geregistreerde huurovereenkomst

100%

E met geregistreerde huurovereenkomst

50%

F, G, onbekend of zonder registratie van de huurovereenkomst

0%

Een laatste verschil met het Vlaamse Gewest is dat in Brussel geen correctiefactor is voorzien. Wanneer deze maatregel op 14 oktober 2023 afloopt, zal de huurprijs in het Brussels Gewest na indexering dus aanzienlijk hoger liggen. 

Waals Gewest

In Wallonië wordt sinds 1 november 2022 ook de indexering van de huren beperkt volgens het EPB-label van de woningen. Ook deze maatregel wordt toegepast voor een periode van 12 maanden, maar zal zo nodig worden verlengd. Voor woningen met een A, B of C EPB certificaat is indexering nog steeds mogelijk. Eigenaars van woningen met een EPB-label D of E moeten hun indexering beperken tot respectievelijk 75% of 50%. De huurprijzen voor woningen met een EPB-certificaat F of G of zonder certificaat kunnen niet worden geïndexeerd. 

EPC-label voor huurwoningen in Wallonië

Huurindexering

A, B, C 

100%

D

75%

E

50%

F, G of geen certificaat

0%

Deze Waalse maatregel heeft alleen betrekking op huurovereenkomsten met een vervaldatum na 1 november 2022. Indien deze beperking op 1 november 2023 niet wordt verlengd, is voorzien in een speciale berekeningsmethode voor de indexering van de huur voor woningen met een EPB D-, E-, F- en G-certificaat. Vanaf 1 november 2023 wordt de indexering van de huren op de verjaardagsdatum van de huurovereenkomsten als volgt berekend: 

  • De basishuren zijn de huurprijzen die in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023 worden aangepast.
  • De basisindex is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de leaseverjaardagen tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. 

Huurt u een woning in België? Ontdek “Hoe een brandverzekering afsluiten bij het huren van een woning?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *