De gevolgen van de verkoop van een huurwoning voor de huurder

De verkoop van een huurwoning kan belangrijke gevolgen hebben voor huurders, die geconfronteerd kunnen worden met onverwachte veranderingen in hun omstandigheden. Of het nu gaat om een woning of een bedrijfspand, het vertrek van de verhuurder kan leiden tot wijzigingen in de huurvoorwaarden, de hoogte van de huur, of zelfs het verlies van het recht om in de woning te blijven. In dit artikel gaan wij in op de verschillende gevolgen voor huurders wanneer een huurwoning wordt verkocht, en op de rechtsmiddelen waarover zij beschikken om hun rechten en belangen te verdedigen.

De gevolgen van de verkoop van een huurwoning voor de huurder

Kan de huurder zelf de te koop staande huurwoning kopen ?

Natuurlijk, als de huurder belangstelling heeft voor het pand, kan hij of zij een bod doen aan de verhuurder. Het is ook mogelijk dat de huurovereenkomst voorziet in een voorkooprecht. Dit is een recht dat aan bepaalde particulieren of openbare personen kan worden verleend om hen in staat te stellen een goed bij voorrang te verwerven wanneer de eigenaar besluit het te verkopen. Als een dergelijk voorkeursbeding in het huurcontract is opgenomen en de huurder het goed wil kopen, heeft hij voorrang op elke andere gegadigde.

Verkoop van een huurwoning : hoe worden de bezichtigingen georganiseerd ?

De verhuurder heeft het recht om bezichtigingen van het gehuurde goed te organiseren en verkoopberichten aan te brengen. De voorwaarden en het tijdstip van de bezichtigingen moeten echter worden overeengekomen met de huurder. De verhuurder heeft immers niet het recht om zonder toestemming van de huurder de gehuurde woning te betreden. Indien de huurder de bezoeken echter categorisch weigert, kan de verhuurder een procedure starten bij de vrederechter.

Kan de opzegging van het huurcontract door de nieuwe eigenaar een van de gevolgen zijn van de verkoop van een huurwoning voor de huurder ?

Of de rechten en verplichtingen van het vorige huurcontract worden gerespecteerd, hangt af van de vraag of het contract vóór de aankoop werd geregistreerd met een zekere datum. Een huurcontract heeft een zekere datum als het is geregistreerd, als de huurder of de verhuurder is overleden of als het is bevestigd door een authentieke akte zoals een deurwaardersexploot, een notariële akte of een vonnis.

Huurovereenkomst met zekere datum

Als het huurcontract een zekere datum heeft, is de nieuwe verhuurder gebonden aan alle voorwaarden van het vorige huurcontract. Dit betekent dat hij zich moet houden aan de looptijd van het huurcontract, bijvoorbeeld als het is overeengekomen voor een periode van 9 jaar, moet de verhuurder een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen voordat hij het huurcontract beëindigt, terwijl voor korte huurcontracten (maximaal 3 jaar) de opzegtermijn 3 maanden is.

Huurovereenkomst zonder vaste datum

Wanneer een huurovereenkomst geen bepaalde datum heeft, zijn er twee situaties mogelijk :

  • Als u minder dan 6 maanden huurder bent geweest, kan de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst zonder reden of vergoeding beëindigen.
  • Als u het pand langer dan 6 maanden bewoont, kan de nieuwe eigenaar het huurcontract beëindigen met een kortere opzegtermijn :
    • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een opzegtermijn van 6 maanden vereist als de nieuwe eigenaar het pand persoonlijk wil betrekken, op voorwaarde dat hij of zij u hiervan op de hoogte brengt binnen 6 maanden na de ondertekening van de koopakte.
    • In het Waalse en Vlaamse Gewest zijn de voorwaarden dezelfde, maar kan de opzegtermijn van de nieuwe koper worden beperkt tot 3 maanden op voorwaarde dat hij dit meedeelt binnen 3 maanden na de ondertekening van de koopakte.

Het is daarom van essentieel belang dat alle huurders hun huurcontract registreren om beter beschermd te zijn.

Lees ook : “Rechten van de huurders“.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *