De registratie van een huurcontract is een verplichte formaliteit die wordt opgelegd door het wetboek van registratieplicht. Deze registratie maakt het onder meer mogelijk een bepaalde datum aan het huurcontract te verbinden en het tegen eenieder uitvoerbaar te maken. Een huurcontract registreren: wanneer, hoe en waarom? GARLOC.be be beantwoordt al uw vragen!

Een huurcontract registreren: wanneer, hoe en waarom?

Wat komt er kijken bij het registreren van een huurcontract?

Bij de registratie van een huurovereenkomst neemt het bevoegde bureau voor rechtszekerheid de belangrijkste gegevens van de schriftelijke huurovereenkomst op in een register. Voor huurcontracten die op papier worden ingediend, wordt deze vermelding vervolgens bevestigd door de ontvangst van het contractregistratieverslag.

Let op! Als u van de FOD Financiën een ontvangstbewijs hebt gekregen, betekent dit alleen dat uw aanvraag is ontvangen. Als uw aanvraag ontvankelijk is, ontvangt u een tweede document: het inschrijvingsverslag. Dit document is het bewijs dat uw huurcontract is geregistreerd. Als uw aanvraag niet ontvankelijk is, kunt u een verzoek om aanvullende informatie ontvangen. In dat geval wordt uw aanvraag afgewezen. 

Eenmaal geregistreerd kunnen contracten die via de MyRent-applicatie digitaal zijn ingediend, worden bekeken in MyMinFin. Hiervoor logt u gewoon in op het platform via Itsme of met uw e-ID. U kunt dan controleren of uw huurcontract is geregistreerd door onder “Mijn huis en eigendommen” te klikken op “Mijn huurcontracten bekijken”.

Waarom een huurcontract registreren?

Het registreren van een huurcontract geeft het een definitieve datum. Dit betekent dat het geregistreerde contract afdwingbaar is tegen derden en dat niemand het kan aanvechten. Deze formaliteit is dus belangrijk voor de bescherming van zowel de verhuurder als de huurder. 

Bescherming van de verhuurder

 • Indien de verhuurder de huurovereenkomst heeft geregistreerd voor een woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, moet de huurder de overeenkomst opzeggen. 
 • Er is ook een voordeel verbonden aan de registratie van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouw dat in dezelfde overeenkomst wordt verhuurd. Indien dit gebouw gedeeltelijk als woning en gedeeltelijk voor andere doeleinden (kantoor, winkel,…) wordt verhuurd, worden de inkomsten voor elk deel afzonderlijk berekend en belast. Indien de huurovereenkomst daarentegen niet is geregistreerd, zijn de totale nettohuuropbrengsten belastbaar. 

Bescherming van huurders 

 • Als het huurcontract van een woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, is geregistreerd, heeft de huurder rechtsbescherming. In geval van verkoop van de woning die hij huurt, is hij beschermd tegen uitzetting door de nieuwe verhuurder. De nieuwe verhuurder is verplicht het geregistreerde huurcontract na te leven. 

Of u nu verhuurder of huurder bent, zorg ervoor dat u de best mogelijke dekking heeft met een huurverzekering

Wie moet een huurovereenkomst registreren? 

Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een gebouw dat uitsluitend wordt gebruikt voor de huisvesting van een huishouden of een alleenstaande: 

 • De verhuurder is verplicht het huurcontract te registreren.
 • De huurder kan ook (maar is niet verplicht) de huurovereenkomst laten registreren.

Indien het huurcontract betrekking heeft op een gebouw dat niet uitsluitend wordt gebruikt voor de bewoning van een huishouden of een alleenstaande, moet de verhuurder of de huurder het laten registreren. Dit kan bijvoorbeeld een huis met een bedrijf zijn, een industrieel gebouw of een bedrijfsgebouw. 

Let op: elke huurovereenkomst voor een woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, moet schriftelijk worden vastgelegd. Deze maatregel is niet van toepassing op studentenwoningen of tweede woningen. 

Hoe registreer ik een huurcontract? 

Er zijn twee manieren om een huurcontract te registreren: 

Een huurcontract online registreren via MyMinfin 

 1. Begin met inloggen via Itsme of met uw e-ID.
 2. Klik in “Home” op “Mijn huis en eigendommen” en vervolgens op “Een huurovereenkomst registreren”.
 3. Klik op “Huurcontracten” en selecteer “Registreer uw contract”.
 4. Vul de gevraagde informatie in.
 5. Klik op “Bladeren” om uw huurovereenkomst in PDF-formaat te downloaden.
 6. Klik op “Submit”.

Goed om te weten: u kunt een huurovereenkomst registreren voor een vriend of familielid. U hoeft geen partij bij het contract te zijn om het te registreren. 

Registratie van een huurovereenkomst per post

 1. Een aanvraag voor een standaardformulier indienen bij de FOD Financiën voor de registratie van een huurcontract. Dit verzoek kan telefonisch worden gedaan, op 02.572.57.57 of via hun webformulier
 2. Stuur het originele formulier naar het scancentrum van de FOD Financiën op het adres dat op het formulier staat. Voeg een kopie van het huurcontract bij en zorg ervoor dat de envelop voldoende gefrankeerd is. 

Let op: het kan tot 10 werkdagen duren voordat u het formulier per post ontvangt. Aangezien de uiterste inschrijvingsdatum (zie hieronder) altijd moet worden gerespecteerd, kunt u het beste actie ondernemen via MyMinfin als de uiterste inschrijvingsdatum voor uw contract nadert. Zo zorgt u ervoor dat u de termijn niet mist en voorkomt u eventuele boetes voor te late betaling. 

Welke informatie moet een huurcontract bevatten?

Om uw huurcontract te kunnen registreren, moet het ten minste de volgende informatie bevatten 

 • De volledige naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de verhuurder.
 • De volledige naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de huurder.
 • Voor rechtspersonen: het adres en de naam van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer.
 • Indien nog geen ondernemingsnummer is toegekend: de maatschappelijke zetel met een verklaring van het ontbreken van toekenning van het ondernemingsnummer in een aanvullende verklaring ondertekend aan de voet van de akte of in de akte. 
 • Het adres en de beschrijving van het gehuurde goed, idealiter met kadastrale referenties.
 • De duur van de huur en de datum waarop deze begint. 
 • Het bedrag aan huur en lasten.
 • De datum van ondertekening van het contract.
 • De handtekeningen van de huurder en de verhuurder. 
 • Hoe lang duurt het om een huurcontract te registreren?

De inschrijvingstermijn varieert naargelang het gebruik van het gehuurde goed.

Indien het goed uitsluitend wordt gebruikt voor een huishouden of een alleenstaande, moet het huurcontract binnen 2 maanden na ondertekening worden geregistreerd.

Indien de woning niet uitsluitend wordt gebruikt voor de bewoning van een huishouden of een alleenstaande, bedraagt deze termijn 4 maanden. Bovendien moet de betaling van de vergoedingen vóór het einde van deze periode plaatsvinden. Zo nodig zal een boete voor te late betaling in rekening worden gebracht. 

Goed om te weten: als de laatste dag van de termijn een dag is waarop de kantoren gesloten zijn, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

Wat kost het registreren van een leasecontract?

Voor een gebouw dat uitsluitend wordt gebruikt voor de bewoning van een huishouden of een alleenstaande is de registratie van het huurcontract gratis. 

Voor een gebouw dat niet uitsluitend door een huishouden of één persoon als woning wordt gebruikt, moet voor deze procedure een vergoeding worden betaald. Het registratierecht bedraagt 0,2% van de totale som van de huur en de aan de huurder opgelegde lasten voor de gehele duur van het huurcontract, met een minimum dat niet lager kan zijn dan het algemene vaste recht van 50 euro. 

Voorbeeld: voor een huurovereenkomst van 3 jaar (36 maanden) met maandelijkse huurprijzen en lasten van respectievelijk 900 euro en 100 euro worden de registratierechten als volgt berekend: (36 x 900 + 36 x 100) x 0,2% = 72 euro.

Wat kan er gebeuren als een huurovereenkomst niet is geregistreerd? 

Zoals hierboven vermeld, wordt een boete aangerekend wanneer de termijn voor de registratie van een huurcontract wordt overschreden. 

Daarnaast zijn er nog andere mogelijke gevolgen van het ontbreken van een huurcontract: 

 • Indien de huurovereenkomst een hoofdwoning betreft en voor minimaal 3 jaar geldt, kan de huurder deze zonder opzeggingstermijn beëindigen. 
 • Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een hoofdwoning en deze te koop wordt gezet, zal de huurder zich niet kunnen verzetten tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar. 
 • Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een gebouw dat gedeeltelijk als woning en gedeeltelijk voor andere doeleinden wordt verhuurd, wordt de verhuurder belast over de totale netto huurinkomsten. 

Moet ik de inventaris van de inrichting registreren en bij het huurcontract voegen? 

De inventaris van inrichtingen moet worden geregistreerd. Deze registratie is gratis voor lokalen die ook gratis zijn en in de volgende gevallen: 

 • De inventaris van de inrichting wordt tegelijk met het leasecontract gepresenteerd,
 • De inventaris van inrichtingen wordt na de huurovereenkomst gepresenteerd, maar de originele versie van de huurovereenkomst en een kopie zijn bij de inventaris van inrichtingen gevoegd. 
 • De inventaris van de inrichting wordt na de huurovereenkomst gepresenteerd, maar er is een schriftelijke verklaring bijgevoegd. In deze verklaring moet dan worden vermeld dat de inventaris van de inrichting betrekking heeft op een huurovereenkomst die kosteloos is geregistreerd. 

 

Indien de inboedelbeschrijving betrekking heeft op een huurovereenkomst voor een plaats die niet uitsluitend voor bewoning is bestemd, wordt deze geregistreerd tegen het algemene vaste tarief. Dit is momenteel 50 euro.

Het afschrift van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 en de bijlage bij het koninklijk besluit van 4 mei 2007 hoeven niet te worden geregistreerd. Indien zij echter bij het contract zijn gevoegd, worden deze documenten kosteloos geregistreerd.

Ten slotte hoeven ook andere bijlagen, zoals het energieprestatiecertificaat, niet te worden geregistreerd. Maar ook zij worden kosteloos geregistreerd indien zij bij het contract zijn gevoegd en in het contract zijn vermeld.  

Een huurcontract registreren: wanneer, hoe en waarom? Samenvatting 

Registratie van een huurcontract

Waarom?

Hoe ?

Door wie en wanneer?

Bescherming van de verhuurder en de huurder

Online via MyMinfin of per post

Voor een gebouw dat uitsluitend wordt gebruikt voor de huisvesting van een huishouden of een alleenstaande: door de verhuurder binnen 2 maanden na de ondertekening van het contract. 

Voor een gebouw dat niet uitsluitend wordt gebruikt voor de huisvesting van een huishouden of een alleenstaande: door de verhuurder of de huurder binnen 4 maanden na de ondertekening van het contract. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *