Een woning te huur aanbieden

Wilt u uw woning gaan verhuren? Het verhuren van een woning is een stap die niet lichtvaardig moet worden genomen. Wat moet u doen om juridisch in orde te zijn, kunt u een huurder weigeren of hoe kunt u problemen voorkomen? Dit artikel geeft je de antwoorden!

Hoe verhuur je een woning? 

Als u voor het eerst en zonder de hulp van een makelaar een woning verhuurt, is het belangrijk eerst de regels te leren kennen. Bovendien heeft u als verhuurder veel wettelijke verplichtingen. Hoewel deze regels kunnen verschillen afhankelijk van de regio waarin uw eigendom zich bevindt, zijn er een aantal gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn.

1. In welke staat moet uw eigendom verkeren? 

Allereerst moet de woning die u wilt verhuren voldoen aan elementaire eisen op het gebied van gezondheid, bewoonbaarheid en veiligheid. U bent dus verplicht de woning in goede staat van onderhoud aan uw huurder op te leveren.  Bovendien moet een energieprestatiecertificaat worden opgesteld door een erkend inspecteur. U moet ook weten dat de aanwezigheid van een rookmelder verplicht is in elke in België gehuurde woning.

Over hetzelfde onderwerp: Is een rookmelder verplicht in België?

2. Heeft u toestemming nodig om een woning te verhuren?

Als vruchtgebruiker of eigenaar van een onroerend goed heeft u normaal gesproken altijd het recht om het te huur aan te bieden. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan een instantie. Het is echter mogelijk dat u een specifiek certificaat van de gemeente moet kunnen overleggen, meestal tegen betaling. 

3. Welke huur kun je vragen?

U heeft het recht om de huur te vragen die u wilt. Dit is het geval in alle 3 de regio’s. Maar om u te helpen een billijke huurprijs vast te stellen, hebben de regionale overheden in Wallonië en Vlaanderen u online tools ter beschikking gesteld: 

Sinds 1 december 2021 is in Brussel een nieuwe regel ingevoerd om de strijd tegen hoge huren te versterken. Voortaan moeten alle nieuwe huurovereenkomsten niet alleen de werkelijke huurprijs vermelden, maar ook de referentiehuurprijs van het pand. Deze referentiehuur wordt berekend op basis van huurprijzen naargelang de ligging van de woning, het comfortniveau, de oppervlakte of het aantal slaapkamers. Hoewel de naleving van deze referentiehuur niet verplicht is, kan een huurder toch een herziening van de huurprijs eisen indien deze met 20% wordt overschreden. In dat geval kunt u alleen bezwaar maken als de omgeving of het comfort van uw woning de gevraagde hoge huurprijs rechtvaardigt. 

Let op! Het is verplicht de huurprijs en de kosten te vermelden in elke huuradvertentie. Zo niet, dan kunt u een boete krijgen. 

Als de huur eenmaal in een huurovereenkomst is vastgelegd, kunt u deze tijdens de huurperiode niet meer wijzigen. U kunt het echter elk jaar indexeren.

4. Kunt u een huurder weigeren? 

In principe bent u vrij om al dan niet een huurovereenkomst aan te gaan met de kandidaat-huurder van uw keuze. U mag echter geen informatie vragen aan sollicitanten en u mag ze niet weigeren op basis van discriminerende criteria. 

Normaal gesproken hoeft u uw besluit om een sollicitant te weigeren niet te rechtvaardigen, tenzij de sollicitant vindt en aanvoert dat er sprake is van discriminatie. Gebruik dus altijd objectieve selectiecriteria zoals de financiële situatie, de houding of de praktische vaardigheden van de sollicitant.

5. Kunt u de inhoud van het huurcontract kiezen? 

Laten we beginnen met op te merken dat een huurovereenkomst schriftelijk moet zijn en door de verhuurder moet worden geregistreerd.

De Belgische wet bepaalt de minimuminformatie die in een huurovereenkomst moet worden opgenomen: 

  • De huurprijs,
  • Het adres van het gehuurde,
  • De naam, het adres en de handtekening van de verhuurder,
  • De naam en handtekening van de huurder,
  • De inventaris van de inrichting aan het begin en het einde van de huurovereenkomst,
  • De datum van het begin van de huurperiode.

Bovendien moet u in Wallonië en Brussel bepaalde bijlagen toevoegen. Als u ten slotte bepaalde bijzondere afspraken maakt met uw huurder, zoals het uitvoeren van werkzaamheden in ruil voor een maand gratis huur, is het raadzaam deze te vermelden in een bijlage bij de huurovereenkomst. 

6. Waarom een inventaris van de inrichting? 

Aan het einde van een huurperiode is een huurder verplicht de woning in dezelfde staat op te leveren als toen hij er introk. Als u een document kunt overleggen waaruit blijkt dat de woning aan het begin van de huurperiode goed was onderhouden, kunt u van uw huurder schadevergoeding eisen voor eventuele schade. Daarom is sinds 2017 in heel België een inventaris van inrichtingen verplicht. 

7. Hoe lang duurt een huurcontract? 

U kunt ervoor kiezen om een kortlopende huurovereenkomst van maximaal 3 jaar aan te gaan. In dat geval kunt u de huurovereenkomst niet voortijdig beëindigen. Uw huurder kan vragen het contract voortijdig te beëindigen, maar zal u een schadevergoeding moeten betalen. 

Als het geen kortlopende huurovereenkomst is, is de huur meestal voor 9 jaar. Uw huurder is echter niet verplicht om zo lang in de woning te blijven en kan te allen tijde besluiten het contract te beëindigen, mits hij de wettelijke opzegtermijn van 3 maanden in acht neemt. U hoeft alleen een vergoeding te betalen als de huurder besluit de woning binnen de eerste 3 jaar te verlaten. 

8. Kunt u een huurgarantie eisen?

Hoewel het geen wettelijke verplichting is, kunt u van uw huurder een huurgarantie eisen. Dit wordt sterk aanbevolen om ervoor te zorgen dat u wordt vergoed in geval van schade aan uw eigendom of om andere inbreuken door de huurder te dekken.  

Ontdek alles wat u moet weten over het opzetten en vrijgeven van een huurgarantie. 

9. Wie moet de huurwoning verzekeren? 

In principe is de huurder aansprakelijk voor elke brand in de huurwoning, tenzij hij kan bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is. Als verhuurder doet u er dus goed aan uw huurder contractueel te verplichten een brandverzekering af te sluiten. In Vlaanderen en Wallonië is dit wettelijk verplicht. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *