Financiële steun voor huurders

Bent u een huurder die moeite heeft met het betalen van uw huur ? Onder bepaalde voorwaarden kunt u profiteren van regionale woonsubsidies. Ontdek via De-huurwaarborg.be welke financiële steun beschikbaar is voor huurders in België, de toekenningsvoorwaarden en de te ondernemen stappen om een aanvraag in te dienen.

Financiële steun voor huurders

Welke financiële steun is er beschikbaar voor huurders in België ?

Als u als huurder in België in financiële moeilijkheden verkeert, kunt u in aanmerking komen voor huursubsidie.

Huursubsidie is financiële bijstand voor huurders met een laag inkomen om hen te helpen hun huur te betalen of te verhuizen. De huisvestingssteun wordt toegekend door de gewesten en is dus toegankelijk volgens bepaalde financiële criteria die verschillen naargelang u in Brussel, Wallonië of Vlaanderen woont. Daarnaast kan ook de samenstelling van uw huishouden van invloed zijn op het bedrag van deze steun.

Hulp bij huisvesting Waals Gewest

Het Waals Gewest biedt twee financiële steunmaatregelen voor huurders. Met de ADeL (Allocation de Déménagement et de Loyer) kunt u financiële steun krijgen van ten minste 400 euro als u verhuist en financiële steun om uw huur te betalen.

De Waalse huurtoeslag kan u helpen uw woning te betalen in de volgende gevallen :

 • Bij verhuizing van een officieel onbewoonbare woning naar een sanitaire woning is de financiële steun beperkt tot 100 euro per maand. De Waalse administratie stelt uw premie vast door het prijsverschil tussen beide woningen te berekenen.
 • Als u, of een van uw kinderen, gehandicapt bent en van een ondermaatse woning verhuist naar een woning die aan uw situatie is aangepast, kan de financiële steun met 20% per persoon of per kind worden verhoogd. Het kan echter nooit meer zijn dan uw totale huur.
 • Als u dakloos bent en een schoon en fatsoenlijk huis hebt gevonden, kunt u een vast bedrag van 100 euro ontvangen.

De huursubsidie van het Waalse Gewest wordt gedurende 2 jaar betaald. Deze periode kan dan worden verlengd, afhankelijk van de situatie van de begunstigde.

Wat zijn de voorwaarden om ADel te ontvangen ?

Om van de huursubsidie van het Waalse Gewest te kunnen genieten, moet u een huurder zijn en meerderjarig of geëmancipeerd zijn. Bovendien moet u een verbintenis aangaan met de Waalse Huisvestingsdienst. Ook de inkomensvoorwaarden moeten in acht worden genomen :

 • Een jaarinkomen van maximaal 15.500 euro voor een alleenstaande.
 • Jaarinkomen van maximaal 21.200 euro voor een echtpaar.

Let op : deze bedragen kunnen worden verhoogd met € 2.900 per kind ten laste of per gehandicapte volwassene.

Hoe vraag ik de ADel aan ?

Als u in aanmerking wilt komen voor de ADel-premie, moet u uw aanvraag indienen bij de Waalse huisvestingsdienst. Daartoe moet u binnen 6 maanden na het begin van uw huurcontract het aanvraagformulier op de website van het Waals Gewest invullen en indienen.

Huisvestingssteun van het Brussels Gewest

Net als het Waalse Gewest biedt Brussel twee belangrijke financiële steunmaatregelen voor huurders: een huisvestingsvergoeding en een huurtoeslag.

Uitkering voor herhuisvesting

De herhuisvestingstoelage is een financiële steun om u te helpen uw woning te veranderen als deze ongeschikt is voor bewoning of niet aan uw situatie is aangepast. Het kan u ook helpen onderdak te krijgen als u dakloos bent. Deze bijstand is vastgesteld op 983,58 euro met een mogelijke verhoging van 10% per persoon ten laste, tot een maximum van 1278,66 euro (d.w.z. 3 personen ten laste).

Huurtoeslag

Met de huurtoeslag van het Brussels Gewest kunt u een deel van uw huur betalen in afwachting van een sociale woning. Op basis van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen bedraagt de maximale huurtoeslag 173,67 euro per maand met een mogelijke verhoging van 43,42 euro per kind.

Wat zijn de voorwaarden om financiële steun te ontvangen voor huurders in Brussel ?

Om voor deze financiële steun in aanmerking te komen, moet u een huurder zijn, meerderjarig of geëmancipeerd minderjarig zijn, in het Brussels Gewest wonen en aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen. Bovendien kan de huursubsidie niet worden gecombineerd met andere financiële steun voor de huur.

De huursubsidie van het Brussels Gewest geldt voor een periode van 5 jaar. Daarna wordt de situatie van de aanvrager opnieuw bekeken om te bepalen of een tweede periode van 5 jaar wordt toegekend.

Hoe kan ik profiteren van Brussels Housing Benefit ?

Aanvragen voor financiële steun voor huurders in het Brussels Gewest moeten worden ingediend binnen 3 maanden na het begin van de huur in de nieuwe woning. Daartoe moet het juiste formulier worden ingevuld en overgemaakt aan de Directie Huurtoeslag en Leegstand. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van Huisvesting Brussels.

Vlaams gewestelijk huursubsidie

In Vlaanderen hebben de volgende personen recht op huursubsidie :

 • Huurders van een sociale huurwoning.
 • Huurders van ongezonde of ongeschikte woningen die verhuizen.
 • Mensen die dakloos zijn.

Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende inkomensvereisten :

 • Als u alleenstaand bent, bedraagt uw jaarinkomen maximaal 25.850 euro.
 • Als u een alleenstaande met een handicap bent, mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan 28.015 euro.
 • Als u een echtpaar bent, is uw inkomen minder dan 38.773 euro.

Let op : deze bedragen kunnen worden verhoogd met  2167 € per persoon ten laste.

Hoe krijg ik huursubsidie van het Vlaams Gewest ?

Het woonvoordeel van het Vlaamse Gewest wordt verdeeld door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Om financiële steun voor huurders in Vlaanderen te ontvangen, moet u zich eerst inschrijven op de wachtlijst voor sociale woningen bij de sociale huisvestingsmaatschappij van uw woonplaats. Zodra u bent verhuisd, hebt u 9 maanden om huursubsidie aan te vragen.

Eén reactie

 1. Beste,
  Ik ben moeten verhuizen uit een onbewoonbare sociale woning en huur nu privé met een hoge huurprijs als gevolg.
  De wachtlijst voor een sociale woning is enorm lang en de eerste jaren ziet het er niet naar uit dat wij er één zullen toegewezen krijgen.
  Als alleenstaande met gezondheidsproblemen verdien ik véél minder dan de opgegeven inkomensbedragen om aanspraak te maken op een huursubsidie en heb ook nog een gehandicapte zoon ten laste.
  Vind het helemaal niet eerlijk dat wij buiten die boot vallen en zo meer en meer in de armoede geduwd worden.

  Vriendelijke groet.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *