Brandverzekering voor huurders

De brandverzekering voor huurders, ook wel woningverzekering genoemd, verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en zijn persoonlijke bezittingen in geval van brand. Het dekt ook schade veroorzaakt door stormen, hagel en natuurrampen. Andere optionele aanvullende dekkingen kunnen worden aangeboden.

Ontvang vrijblijvend een vergelijkende offerte.

Is een brandverzekering voor huurders een contractuele of wettelijke verplichting?

De meeste verhuurders zullen van de huurder eisen dat hij zijn wettelijke aansprakelijkheid in geval van schade ten gevolge van brand verzekert. U moet echter weten dat de huurdersbrandverzekering in Wallonië sinds 1 september 2018 en in Vlaanderen sinds 1 januari 2019 verplicht is. Brussel heeft deze verplichting nog niet ingevoerd. Sommige van de door de verhuurder afgesloten verzekeringspolissen omvatten de afstand van gerechtelijke stappen, dus zorg ervoor dat u over de nodige informatie beschikt

Wettelijk verplicht in 2 van de 3 gewesten, stelt de huurovereenkomst de huurder in de meeste gevallen verplicht een brandverzekering af te sluiten.

Hoeveel kost een brandverzekering voor huurders?

Het verzekeren van uw aansprakelijkheid voor een huurwoning is niet erg duur. Wij nodigen u uit om onze partner om een vergelijking te vragen via het formulier hierboven, zodat u kunt zien hoeveel het kost. 

Hier is een voorbeeld van gesimuleerde prijzen in augustus 2021 voor een huurwoning in Brussel:

Gemiddelde jaarlijkse prijs van een brandverzekering voor huurders in België
Min. prijsMax. prijs
1 slaapkamer appartement105 €191 €
2 slaapkamer appartement122 €210 €
3 slaapkamer appartement144 €236 €
4 slaapkamer appartement161 €269 €

De prijzen worden als voorbeeld gegeven, aangezien elke situatie anders is. De locatie, de waarde van de verzekerde inboedel, de huurprijs, de exacte oppervlakte kunnen de premie doen variëren. In het voorbeeld werd echter dezelfde parameter gebruikt met verschillende bedrijven.

Wat staat er in de huurovereenkomst over de aansprakelijkheid van de huurder?

Tijdens de gehele duur van de huurovereenkomst verzekert de huurder zijn aansprakelijkheid voor het gehuurde goed en de inrichting ervan voor een voldoende bedrag tegen alle verhuurrisico’s en in het bijzonder tegen brand, waterschade, storm en hagel, alsmede verhaal op derden (buren, enz.). De huurder moet de verhuurder uiterlijk vijftien dagen na de ondertekening van de huurovereenkomst een afschrift van de polis toezenden en moet, indien de verhuurder daarom verzoekt, jaarlijks een bewijs van betaling van de premies overleggen. Deze verzekering moet een verbod voor de verzekeraar bevatten om de polis te beëindigen zonder de verhuurder daarvan ten minste één maand van tevoren in kennis te stellen.

U hebt zojuist een standaardclausule gelezen, waarvan de belangrijkste punten zijn

  • de duur van de dekking moet gelijk zijn aan de periode gedurende welke de huurder de woning in gebruik heeft
  • de clausule moet de soorten dekking bevatten, althans de verplichte dekkingen.
  • Het is de verzekeraar niet toegestaan de verzekeringspolis te beëindigen zonder de verhuurder daarvan in kennis te stellen

Wat dekt deze verzekering?

Volgens de huidige wetgeving moet de verzekeraar ten minste de volgende risico’s dekken: brand, storm, hagel en natuurrampen.