De Waalse gewestregering heeft onlangs een nieuw ontwerpdecreet goedgekeurd. Het doel van het decreet is om de huurvoorwaarden voor studentenhuurovereenkomsten te wijzigen. De-huurwaarborg.be vat de 3 wijzigingen met betrekking tot huurcontracten voor studenten in het Waals Gewest samen.

Huurcontracten voor studenten : veranderingen in het Waals Gewest

3 belangrijke veranderingen voor huurcontracten voor studenten in het Waals Gewest

De Waalse minister van Huisvesting, Christophe Collignon (PS), heeft drie belangrijke voorstellen ingediend met betrekking tot huurcontracten, in het bijzonder voor huurcontracten voor studenten. Gezien de aanzienlijke toename van de studentenpopulatie in Wallonië wil de socialist belangrijke maatregelen nemen om “de toegang tot studentenhuisvesting actief te bevorderen en de sociale insluiting te versterken”.

Let op: deze ontwerptekst moet nog worden voorgelegd aan het Waalse parlement voordat hij definitief kan worden aangenomen.

Een huurwaarborg beperkt tot maximaal 2 maanden

Het eerste voorstel van Christophe Collignon is om de huurwaarborg te beperken tot maximaal twee maanden. Deze bepaling is niet uitsluitend beperkt tot studentenhuisvesting, maar geldt voor alle huurcontracten. Olivier Rubay, woordvoerder van de minister, benadrukte dat deze maatregel “een hardnekkige onrechtvaardigheid corrigeert die de minstbedeelden in onze samenleving al lange tijd treft”.

Bewijs van studentenstatus niet langer nodig

De minister heeft ook de wens geuit dat jongeren niet langer onderworpen worden aan sancties als ze geen bewijs van hun studentenstatus kunnen voorleggen. Momenteel is voor het afsluiten van een huurcontract voor student bewijs van studentenstatus vereist voor de volledige duur van de huurovereenkomst, of ten minste voor een aanzienlijk deel ervan.

Automatische beëindiging van huurcontracten voor studenten

De 3de verandering met betrekking tot de huurcontracten voor studenten in het Waals Gewest is dat studenten hun verhuurder in principe niet meer hoeven op te zeggen. Alle huurovereenkomsten zullen automatisch eindigen na het verstrijken van de overeengekomen termijn.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *