SAMENSTELLING VAN DE HUURWAARBORG

Het samenstellen van de huurwaarborg wordt onderhandeld tussen de verhuurder en de huurder.   Er is geen wet die bepaalt op welk moment de huurwaarborg precies moet worden gevormd. De wetgeving bepaalt echter wel de verschillende manieren waarop de garantie kan worden vastgesteld en het maximumbedrag van de huurgarantie.

Wanneer moet de huurwaarborg worden gestort?

In de wetgeving betreffende de huur van hoofdwoningen is niet bepaald op welk moment de huurwaarborg moet worden opgericht. Hierover wordt onderhandeld tussen de verhuurder en de huurder. Zeer weinig huurders krijgen een termijn om aan deze verplichting te voldoen, het is echt zeldzaam. In de meeste huurovereenkomsten wordt de sleuteloverdracht afhankelijk gesteld van de huurgarantie.

Is het een wettelijke verplichting om een huurwaarborg aan te vragen?

Nee, de samenstelling van een huurwaarborg is nooit verplicht geweest. Het wordt contractueel verplicht wanneer de huurovereenkomst daarin voorziet, wat in de meeste gevallen het geval is. Het is derhalve van belang dit aspect in de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder vast te leggen. U vindt een modelclausule door deze link te volgen.

Welke zijn de manieren om de huurwaarborg te betalen?

Er is een eerste belangrijk begrip: de huurder kan zijn wijze van samenstelling van de huurwaarborg kiezen. In geen geval mag de verhuurder de ene keuze opleggen boven de andere, hieronder de toegestaan vormen van huurwaarborg:

De geblokkeerde rekening

De meeste huurders regelen hun huurwaarborg door middel van een geblokkeerde rekening. De huurder opent een rekening bij een bank en stort daarop het bedrag dat overeenkomt met de waarborgsom.

Het maximumbedrag dat kan worden geblokkeerd, verschilt naar gelang van het gewest waar het gehuurde goed zich bevindt; het bedraagt 3 maanden in Vlaanderen en 2 maanden in Brussel en Wallonië.

Het gestorte geld blijft gedurende de looptijd van de huurovereenkomst op de bankrekening staan en wordt slechts vrijgegeven op grond van een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder. In geval van onenigheid kan een rechterlijke beslissing de bank dwingen de rekening vrij te geven.

Veel banken bieden aan om een geblokkeerde rekening voor u te openen. U kunt ook de rekeningen van Belgische banken vergelijken op de site Geldbank.be

Als u besloten hebt deze vorm van huurwaarborg te gebruiken of als u er meer over wilt weten, raadpleeg dan ons dossier over geblokkeerde rekeningen.

Verkrijging van een bankgarantie

Om een bankgarantie voor de verhuurder te verkrijgen, moet de huurder naar een bank gaan. Opgelet: niet alle banken hebben dit aanbod. De gebruikelijke bank van de aspirant-huurder zal eerder bereid zijn een verbintenis aan te gaan met een verhuurder, aangezien zij reeds over een klantenhistorie beschikt om de solvabiliteit van het dossier te beoordelen. De bank zal immers als borg optreden en zal dus een gezonde financiële situatie vereisen. Meestal zal de bank vragen dat de waarborg over een periode van maximum 3 jaar wordt samengesteld door de huurder, het is dus een soort voorschot dat geld kost! Het komt neer op een huurwaarborg te lenen. De vorming van de huurgarantie door middel van een bankgarantie komt derhalve minder vaak voor.

De huurwaarborg zonder bankgarantie

Het is nu mogelijk om een soort verzekering af te sluiten die uw huurgarantie garandeert, lees meer over de online huurgarantie zonder bankgarantie

Steun voor het oprichten van een huurwaarborg

In België zijn er verschillende organisaties waarop de kandidaat-huurder een beroep kan doen.

In Brussel zijn er het Brugalfonds en het Fonds voor huisvesting. In het Waalse Gewest en in Vlaanderen is er het OCMW (Openbaar Centrum voor Sociale Actie).

Deze steun voor de vorming van een huurwaarborg is voorbehouden aan personen die niet over voldoende middelen van bestaan beschikken.

Volg deze link om meer te weten te komen over de voorwaarden van de steun die beschikbaar is voor de huurwaarborg.

Sommige levensverzekeringen hebben de waarde van een huurwaarborg

Sinds enkele jaren is het mogelijk een huurwaarborg met kapitalisatieverzekering (tak 26) op te stellen. Korfine heeft er haar specialiteit van gemaakt en biedt een kapitalisatieverzekering aan, waarvan de vrijgave aan dezelfde regels is onderworpen als een klassieke huurwaarborg.

Online huurwaarborg

Het is mogelijk om online een huurwaarborg te maken, en nog meer sinds de gezondheidsbeperkingen. Zelfs de Belgische overheid biedt dit aan via haar e-depo dienst. Op onze speciale pagina vindt u de mogelijkheden om online een huurwaarborg af te sluiten.

En er zijn nog vele andere vormen waarin een huurwaarborg kan worden opgesteld.

De partijen kunnen voorzien in een niet-gereglementeerde vorm van waarborg, zoals een borgstelling door een derde, verpanding van effecten, verpanding van een goed, in welk geval de lessor en de lessee vrij overeenkomen welke waarde moet worden “geblokkeerd”, aangezien dit geen gereglementeerde waarborgen zijn.

Absoluut niet te doen

Het is de verhuurder verboden te eisen dat het bedrag van de te storten waarborgsom op zijn bankrekening wordt gestort. Maar er zijn genoeg toegestane vormen om dit te vermijden.

De regels zijn duidelijk

Zoals hierboven vermeld, moet een huurwaarborg niet in cash worden gegeven. Als de toekomstige huisbaas dat eist, weet dan dat hij buiten de wet staat en een sanctie kan krijgen. Een huurwaarborg moet worden geblokkeerd op naam van de huurder en kan alleen worden vrijgegeven met de overeenstemming van beide partijen, elke partij is goed verzekerd als alles correct wordt gedaan.