De bankgarantie

De bankgarantie is de verbintenis van een bank tegenover een derde partij dat zij zal worden betaald volgens nader te bepalen voorwaarden. Bij een huurwaarborg verbindt de bank zich ertoe de verhuurder te vergoeden ingeval de huurder bepaalde verplichtingen niet nakomt.

 

Een bankgarantie verkrijgen

Indien de huurder niet over voldoende geld beschikt om de huurwaarborg te stellen, richt hij zich tot zijn hoofdbank. Hij vraagt dan om zijn waarborg geleidelijk te mogen opbouwen. (Met hoofdbank bedoelen wij de bank waar het salaris of andere beroepsinkomsten van de huurder worden gestort).

 

Is uw bank verplicht om het aan u te geven?

Vanuit juridisch oogpunt moet de bank waar u cliënt bent u een oplossing bieden en u een bankgarantie verlenen. U zult het echter geleidelijk weer opbouwen. In de praktijk zal de bank u, indien uw inkomen onvoldoende lijkt, doorverwijzen naar het OCMW. Het openbaar centrum voor sociale actie zal het geld aan de bank uitbetalen als u aan de voorwaarden voldoet. (Zie Steun bij het aanleggen van de huurwaarborg)

 

Hoe lang heb ik om de garantie weer op te bouwen?

De termijn voor het stellen van de bankgarantie is maximaal 3 jaar. Elke maand zal de huurder een vast bedrag aan de bank moeten terugbetalen.

In het geval van een professionele huurwaarborg vraagt de bank de ondernemingen soms niet om het bedrag terug te storten.

 

Kosten van een bankgarantie

Elke bank heeft haar eigen voorwaarden, en vaak zal er een vast bedrag zijn dat bekend staat als de aanvraagkosten. Bovendien is er meestal een driemaandelijkse vergoeding. Vraag uw bank om meer informatie voordat u een lening aangaat.

 

Is de bankgarantie in sommige gevallen interessanter voor de eigenaar?

In Brussel en Wallonië geldt, wanneer de waarborg wordt gesteld op een geblokkeerde rekening, een waarborg van maximaal 2 maanden huur. Indien de huurder kiest voor een bankgarantie, kan de verhuurder 3 maanden huur vragen.

 

Deze regel is specifiek voor elke regio, voor meer details verwijzen wij u naar onze pagina over de huurwaarborgwetgeving.

 

Welke verschillen zijn er voor de verhuurder?

Voor de verhuurder is er, behalve het bedrag van de waarborgsom, dat in sommige gevallen van 2 tot 3 maanden kan worden verhoogd, geen verschil. Opgelet: de keuze van de wijze waarop de waarborg wordt ingesteld, ligt bij de huurder!

Of de huurwaarborg via een geblokkeerde rekening of via een bankgarantie wordt gesteld, verandert daar niets aan. In beide gevallen is een overeenkomst tussen beide partijen of een rechterlijke beslissing vereist om het geld vrij te geven.