e-DEPO huurwaarborg via Myminfin - FOD Financiën

De FOD Financiën biedt de huurwaarborg e-DEPO aan via de interface Myminfin. Het geld wordt voor de duur van de huurovereenkomst op een rekening van het ministerie gestort.

Een huurwaarborg creëren met de e-DEPO dienst van de FOD Financiën

Elke huurder die toegang heeft tot Myminfin kan een aanvraag indienen bij de FOD en het bedrag van de huurwaarborg storten. De huurder ontvangt een kennisgeving met een rekeningnummer en een gestructureerde mededeling. De verhuurder wordt per e-mail op de hoogte gebracht en moet op zijn beurt inloggen om het dossier af te ronden. Ga naar de website van de FOD Financiën
voorbeeld van het scherm op de e-depo website na inloggen op MyMinfin

Het is een gratis dienst maar zonder rendement !

Het bedrag van de garantie is geblokkeerd op een depositorekening bij de FOD Financiën, die momenteel een rendement van 0,00% biedt. Uw geld levert u dus niets op, maar de geblokkeerde rekeningen van sommige traditionele banken bieden momenteel slechts 0,01% met een getrouwheidspremie van 0,1%, dat is ook bijna niets.

Word je in de gaten gehouden of is dit een manier om aan geld te komen?

Sommigen denken misschien dat dit een manier is voor de staat om iets meer over zijn burgers te weten te komen. Anderen zullen ook begrijpen dat de huurwaarborg van e-DEPO de overheid cash oplevert? In ieder geval werkt de dienst goed, hij is duidelijk en iedereen kan hem gebruiken.

Wat is de Deposito- en Consignatiekas, de rekening waar het gestorte geld zal worden bewaard?

De Deposito- en Consignatiekas hangt af van de FOD Financiën. Naast de storting van een huurwaarborg biedt zij ook gerechtelijke consignaties, de inbeslagneming van een geldsom en diverse waarborgen voor bijvoorbeeld overheidsopdrachten.

Inhouding op de huurwaarborg

De verhuurder kan op elk moment via e-DEPO verzoeken om over te gaan tot een inhouding op de huurwaarborg, geheel of gedeeltelijk. De huurder wordt dan op de hoogte gebracht en moet zijn toestemming geven.