Huurwaarborg via een geblokkeerde rekening

Definitie van geblokkeerde rekening: Een geblokkeerde rekening is een op naam van de huurder geopende spaarrekening waarmee het niet mogelijk is transacties te verrichten. De rekening brengt rente op in zijn voordeel. De blokkering zal gelden voor de duur van de huurovereenkomst, zodat de verhuurder indien nodig schadeloos wordt gesteld.

Hoe verloopt het process van waarborg met de geblokkeerde rekening?

De huurder stort het bedrag van de waarborg op een bankrekening die op zijn naam staat. Deze rekening kan echter niet worden gebruikt zolang de verhuurder en de huurder daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Stel dat aan het einde van de huurovereenkomst, in het algemeen na de plaatsbeschrijving bij uittrede, een meningsverschil ontstaat tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder zal de bank niet kunnen vragen dit bedrag in mindering te brengen op de waarborg te zijnen gunste zonder het akkoord van de uittredende huurder. Zolang de huurder EN de verhuurder geen toestemming geven (modelformulier voor het vrijgeven van de huurwaarborg), kan niemand over het geld beschikken. Indien de besprekingen niet tot een akkoord leiden, moet de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Vredegerecht, dat zal beslissen over de vrijgave van de huurwaarborg.

Waar kan ik een geblokkeerde rekening openen?

Bij een traditionele bank

De meeste banken bieden deze dienst aan, hier is een lijst van de belangrijkste banken waar u een huurwaarborgrekening kunt openen:


De meeste huurwaarborgrekeningen zijn volledig gratis.

Bij de Deposito- en Consignatiekas

De huurwaarborg e-DEPO is een dienst van het Ministerie van Financiën (FOD). Uw geld wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas en geblokkeerd.

Online een geblokkeerde rekening openen

Het is nu mogelijk om online een geblokkeerde huurwaarborgrekening te openen, sinds de Covid-19 pandemie bieden sommige banken deze mogelijkheid. U zult Korfine ook vinden onder de spelers die online beschikbaar zijn.

Wat is het bedrag van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening

We hebben het over een maximum bedrag. De huurwaarborg is geen wettelijke verplichting, het zijn de gewesten die momenteel voor deze zaak verantwoordelijk zijn. Het Vlaamse Gewest bepaalt dat de maximale huurwaarborg op een geblokkeerde rekening 3 maanden bedraagt. Voor een huurwaarborg in Wallonië is dat 2 maanden en voor een huurwaarborg in Brussel ook 2 maanden.

Bescherming van gestorte deposito's

Elke Belgische bank is verplicht zich aan te sluiten bij het garantiefonds, elke spaarrekening wordt door de staat gegarandeerd tot 100.000 euro. U hoeft zich dus geen zorgen te maken, want de geblokkeerde rekening is in feite een geblokkeerde spaarrekening.