Belfius huurwaarborg

De aanvraag voor een Belfius huurwaarborg gebeurt bij het agentschap. Deze waarborg beschermt de verhuurder ingeval de huurder niet al zijn verbintenissen nakomt.

Logo Belfius

Hoe uw huurwaarborg vestigen bij Belfius

Ondanks de Covid 19 pandemie biedt Belfius nog steeds geen oplossing om online huurgaranties te maken, u moet dus naar een van zijn agentschappen gaan.

Alleen de huurder moet naar de bank om de geblokkeerde rekening te openen. Hij zal echter de volledige gegevens van de verhuurder en een kopie van de huurovereenkomst nodig hebben, zodat de bank kan bepalen ten gunste van wie de garantie is gesteld.

De gevraagde gegevens zijn gemeenschappelijk voor alle organisaties, namelijk:

  • de coördinaten van de verhuurder
  • de persoonsgegevens van de huurder die houder zal zijn van de Belfius huurwaarborgrekening
  • Adres van het gehuurde pand
  • Bedrag van de te stellen waarborg

Hieronder vindt u het document voor het openen van een rekening dat u in het bankkantoor moet invullen. U kunt erop klikken om de PDF-versie te openen.

Zodra de stappen zijn voltooid, zal Belfius 2 kopieën bezorgen, één voor de huurder en één voor de verhuurder.

Hoeveel kost deze rekening?

Het kost u niets om een rekening te openen bij Belfius om een huurwaarborg te blokkeren.

Het afsluiten en wedersamenstellen van huurwaarborgen via het OCMW en gestort op een Belfius-rekening

In overleg met het OCMW is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een lening te krijgen. In dat geval stort het OCMW het totale bedrag op de Belfius-rekening. De terugbetaling geschiedt dan in periodieke termijnen. Dit is een van de mogelijke steun om een huurgarantie op te bouwen.

Om meer te weten over de verschillende manieren om een Belfius huurwaarborg op te bouwen, heeft de bank een volledige brochure ter uw beschikking gesteld.

Vrijgave van een Belfius huurwaarborg

Zodra de huurovereenkomst is afgelopen, is het tijd om de definitieve afrekeningen tussen de huurder en de verhuurder te maken. Afhankelijk van de vraag of de huurder zijn verbintenissen is nagekomen, zal de waarborgsom worden vrijgegeven ten gunste van de partijen. Daartoe moeten zij het door Belfius verstrekte document voor de vrijgave van rekeningen invullen.

Meer over Belfius

Belfius, vroeger bekend onder de naam DEXIA, is nu een van de 4 belangrijkste banken in België. Belfius wil dicht bij zijn klanten staan en focust op de relatie met hen, en heeft veel lokale vestigingen.