ING Huurwaarborg

De ING huurwaarborg is voorbehouden voor klanten die reeds een rekening bij de bank hebben. Er wordt geen online inschrijvingssysteem aangeboden. Het document voor de vrijgave kan op deze pagina worden gedownload.

Logo ING Bank

Een rekening openen voor een huurwaarborg bij ING

Hoewel er voortdurend wordt geïnvesteerd in technologie om het de klanten gemakkelijker te maken, is het duidelijk dat ING niet geïnteresseerd is in huurgarantieproducten. De historisch lage rente heeft er zeker iets mee te maken, en banken zijn momenteel niet geïnteresseerd in goed gevulde rekeningen.

De ING huurwaarborg in een notendop:

  • voorbehouden aan cliënten die reeds een zichtrekening bij de bank hebben
  • niet online beschikbaar zijn, is een fysieke afspraak noodzakelijk, waardoor de termijnen langer worden

Werking van de geblokkeerde rekening

Voor de particuliere cliënt biedt de financiële instelling de ING-huurwaarborg aan in de vorm van een geblokkeerde rekening.

De huurder opent een rekening op zijn of haar naam, die tot het einde van de huurovereenkomst ten gunste van de verhuurder wordt geblokkeerd. De huurder moet een afspraak maken met een adviseur van de ING bank en het huurcontract meenemen. Zodra de rekening is geopend, zal hij het equivalent van het bedrag van de huurwaarborg storten. Hij zal dan een vestiging bewijs ontvangen om aan de verhuurder te overhandigen.

Het op deze wijze geblokkeerde geld brengt zeer weinig rente op, die elk jaar op de rekening wordt gestort. De huurder kan er aanspraak op maken indien hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van zijn verhuurder heeft voldaan.

De ING Bankgarantie is een kredietvorm waarbij het kapitaal niet wordt vrijgegeven, behalve eventueel op het einde van het huurcontract. Informeer u vooraf naar de gevolgen en de kosten van dit krediet.

ING communiceert over haar huurgarantie maar nodigt internetgebruikers uit naar een bankkantoor te komen

Langere tijd nodig om een garantiecertificaat van ING te verkrijgen, geen online opening

Omdat deze niet online kan worden geopend, kan de procedure voor het afsluiten van een huurwaarborg bij ING iets langer duren, ongeveer 1 tot 2 weken.

Verschil met bankgarantie

Het principe van de bankgarantie is dat de bank zich voor de duur van de huurovereenkomst borg stelt tegenover de verhuurder. Als de bank een bedrag aan de verhuurder moet betalen, wordt dit bedrag vervolgens van u teruggevorderd.

De ING Bankgarantie is een type lening waarvan het kapitaal niet wordt vrijgegeven en die ten goede komt aan de verhuurder. Indien ING aan het einde van het huurcontract een geldbedrag moet vrijmaken aan de verhuurder, zal de huurder het afgesloten krediet moeten terugbetalen. Informeer u vooraf naar de kosten van een dergelijke lening, zodat u aan het eind van de huurperiode niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zakelijke klanten kunnen een bankgarantie aanvragen op de website van ING.

De huurwaarborg vrijmaken bij ING

Zoals beschreven in de wet, zijn er 2 mogelijkheden om de vrijgave van de geblokkeerde huurwaarborgrekening te vragen:

  • een minnelijke schikking, ondertekend door de verhuurder en de huurder. In deze overeenkomst kan worden bepaald dat het bedrag wordt verdeeld volgens een aan de bank aan te geven verdeling. U vindt het formulier voor de vrijgave van de ING-garantie hier.
  • Als er geen akkoord wordt bereikt, zal ING u vragen om een uitvoerbaar vonnis van de vrederechter voor te leggen.