KBC huurwaarborg

De geblokkeerde KBC-huurwaarborgrekening is in feite een spaarrekening geopend op naam van de huurder. Het garandeert de verhuurder toegang tot een deel of het geheel van de som indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Het zal worden vereffend met de instemming van de verhuurder EN de huurder.

Logo KBC Bank & Verzekering

Een huurwaarborg instellen bij KBC

De te ondernemen stappen

Het proces wordt overgelaten aan de huurder, die 2 opties heeft om een geblokkeerde rekening te openen:

  • Ga naar een KBC kantoor met een kopie van het huurcontract of op zijn minst een ontwerp ervan.
  • Open een huurwaarborgrekening online via de KBC Touch applicatie, KBC Mobile of de KBC website


Het is niet nodig klant te zijn om een huurwaarborg in te stellen, de rekening zal onmiddellijk actief zijn en een e-mail kan ter bevestiging naar de verhuurder worden gestuurd.

Het is mogelijk voor de verhuurder om de aanvraag voor een huurwaarborg te initiëren.

>> naar de KBC website

Kosten van de KBC-huurwaarborgrekening

KBC biedt de huurwaarborgspaarrekening gratis aan. U kunt een verzekering afsluiten voor 4,80 euro per jaar. 

Overzicht van de kosten:

  • Opening: gratis
  • De rekening sluiten en de fondsen vrijmaken: Gratis
  • Jaarlijkse afrekening: ook gratis

Vergoeding van de rekening

De rente op de spaarrekening komt ten goede aan de huurder. De basisrente bedraagt 0,01% en er is een getrouwheidspremie van 0,1% na 12 maanden en deze wordt na elk volledig jaar vernieuwd.

Gratis lenen om uw huurwaarborg op te bouwen

Een huurder die moeilijkheden ondervindt om 2 of 3 maanden huur te innen en op een rekening te houden, kan steun aanvragen. Zodra de steun is verkregen, wordt deze gewoonlijk gestort op de rekening van de gekozen bank, bijvoorbeeld KBC.

U moet echter de voorwaarden voor de toekenning van een huurwaarborg kennen, die van organisatie tot organisatie verschillen. Raadpleeg onze pagina over mogelijke steun voor de invoering van een huurwaarborg.

Vrijgave van een KBC huurwaarborgrekening

Voor de KBC-huurgarantie zal een contract van onbepaalde duur worden gesloten. Het contract loopt immers af bij de sluiting en vereffening van de rekening.

Om het beschikbare geld vrij te maken, is het altijd hetzelfde principe van het vrijgeven van de huurwaarborg die de wet voorschrijft:

  • Ofwel e verhuurder en de huurder zijn het eens over de bedragen en ondertekenen samen een huurwaarborg vrijgaveformulier
  • of zij kunnen geen overeenstemming bereiken, in welk geval zij een beroep kunnen doen op de rechter om te beslissen. De bank kan de tegoeden dan vrijgeven op basis van een rechterlijke beslissing.

Sommige informatie over KBC Bank

KBC is een van de grootste banken in België. Elke maand worden meer dan 1500 huurwaarborgrekeningen geopend.

KBC is ook een verzekeraar en zal u een tarief voorstellen voor de verplichte brandverzekering.