Steun voor de vorming van een huurwaarborg

Voor sommige mensen is het moeilijk om 2 of 3 maanden huur bij elkaar te krijgen en dit bedrag te blokkeren voor de duur van een huurcontract. Gelukkig is er hulp beschikbaar.

Vlaams Woningfonds beschikbaar voor woningen in Vlaanderen

Het Vlaams Woningfonds biedt aan om het geld voor de opbouw van de huurwaarborg te lenen tegen een rentevoet van 0%. Er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals het niet overschrijden van een bepaalde salarisdrempel (31.460 euro voor een alleenstaande), zelf geen eigenaar zijn, …

Meer weten over de mogelijkheid om een huurwaarborg op te stellen met de steun van het Vlaams Woningfonds.

De lening van het Woningfonds in het Brussels Gewest

Onder bepaalde voorwaarden kan het Woningfonds helpen bij het verstrekken van een huurgarantie. Het gaat om een lening van 100% van het bedrag tegen nul rente. De terugbetaling geschiedt in de meeste gevallen over een periode van 18 maanden. Meer informatie over de voorwaarden voor de toekenning van deze lening voor een huurwaarborg van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het BRUGAL-fonds in het Brussels Gewest

Het BRUGAL-fonds helpt ook bij het instellen van een huurwaarborg. Voor de allerarmsten die een lening niet kunnen terugbetalen, zelfs niet tegen nulrente, stort het BRUGAL-fonds de huurwaarborg anoniem op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

Als het inkomen van de huurder het toelaat, betaalt hij elke maand een kleine bijdrage aan het BRUGAL-fonds. Zo niet, dan kan hij een garantie krijgen van het OCMW en helemaal niets betalen. Het voordeel is dat aan het einde van de huurovereenkomst de betaalde bijdragen aan de huurder worden terugbetaald.

Meer informatie over de voorwaarden voor een huurwaarborg bij het BRUGAL-fonds

De huurgarantie via het OCMW

Het OCMW helpt veel mensen om hun huurwaarborg op te bouwen. Dit is uiteraard onderworpen aan voorwaarden:
  • U verkeert werkelijk in een noodsituatie (moeilijkheid om huisvesting, voedsel, kleding, hygiëne of toegang tot gezondheidszorg te vinden).
  • Uw gewone en daadwerkelijke verblijfplaats moet zich op Belgisch grondgebied bevinden.
Als aan de voorwaarden is voldaan, dient u uw dossier in. Na analyse en indien het OCMW een gunstig advies uitbrengt, kunt u aanspraak maken op steun voor uw huurwaarborg in één van de volgende 3 vormen:
  • In de vorm van een voorschot dat gelijk is aan het bedrag van de garantie
  • Oprichting van een bankgarantie, het OCMW neemt dan contact op met de bank
  • In de vorm van een borgstelling verbindt het OCMW zich er schriftelijk toe tussenbeide te komen in geval van een probleem aan het einde van de huurovereenkomst.
Meer weten over de steun van het OCMW voor de huurwaarborg

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u toch een persoonlijke lening aanvragen. U kunt zien hoeveel het u zou kosten op de vergelijkingssite Persoonlijke-lening-simulatie.be

De Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet

In Wallonië leent de SWCS (Société Wallonne du Crédit Social) de kandidaat-huurder het bedrag dat nodig is om de waarborg te vestigen. Voor deze steun geldt uiteraard een tarief van 0%, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie over deze steun kunt u terecht op hun website