Heb je een huis gevonden dat je wilt huren? Om de beste kans op succes te hebben, moet u uw persoonlijke en financiële betrouwbaarheid kunnen aantonen. 

Via de-huurwaarborg.be ontdekt u welke documenten u aan de verhuurder moet bezorgen voor een degelijk huurdossier. 

Te verstrekken documenten voor een huurdossier

Welke documenten moet ik aanleveren voor een volledig huurdossier?

Om een degelijk en volledig huurdossier aan de verhuurder voor te leggen, kunt u de volgende documenten bijvoegen 

 • Een kopie van uw identiteitskaart,
 • Je laatste 3 loonstroken,
 • Uw laatste belastingaanslag,
 • Bewijs van betaling van uw laatste 3 huurcontracten,
 • Uw arbeidsovereenkomst.

Let op: het overleggen van uw arbeidsovereenkomst kan door de verhuurder niet worden verlangd. Het staat u dus vrij te beslissen of u deze al dan niet verstrekt. Als u echter uw arbeidsovereenkomst overlegt, kunt u uw kansen vergroten om de woning te krijgen die u hoopt te huren. 

Welke informatie mag een verhuurder opvragen? 

Bij de verhuur van een woning moet de verhuurder voorzichtig zijn met de informatie die hij vraagt. De Belgische wet verbiedt elk verzoek om informatie dat tot discriminatie zou kunnen leiden. De belangrijkste informatie die een verhuurder wettelijk van de huurder kan eisen is dus de volgende: 

 • Zijn/haar voor- en achternaam,
 • Een geldig identiteitsbewijs (een kopie bewaren is echter verboden),
 • Zijn telefoonnummer,
 • Het verwachte aantal bewoners van het pand.

In bepaalde specifieke gevallen kan de verhuurder ook vragen naar de burgerlijke staat van de huurder. Het feit dat de huurder getrouwd is of wettelijk samenwoont kan gevolgen hebben voor de huurovereenkomst. De verhuurder mag echter niet vragen of de huurder gescheiden, weduwe of alleenstaand is. Bovendien kan de eigenaar van het gehuurde goed de huurder vragen een bepaalde lichamelijke toestand (beperkte mobiliteit, handicap, enz.) op te geven. Dit is om ervoor te zorgen dat de toegang tot het pand geschikt is. Ten slotte, hoewel de arbeidsovereenkomst van de huurder alleen op initiatief van de huurder wordt meegedeeld, kan de verhuurder toch eisen het bedrag van zijn inkomen te kennen. 

Welke informatie mag een verhuurder niet eisen? 

Bepaalde informatie kan niet worden geëist door een verhuurder. Met de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 heeft België immers een Europese richtlijn omgezet. Deze richtlijn heeft tot doel elke discriminatie op grond van leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, vermogen, geboorte, filosofische, religieuze of politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, taal, sociale afkomst of zelfs op grond van een genetisch of fysiek kenmerk te voorkomen. 

Naast de informatie die tot discriminatie kan leiden, mag de verhuurder de volgende informatie niet van de huurder verlangen 

 • Zijn sofinummer,
 • Zijn of haar nationale registratienummer,
 • Adres (tenzij de verhuurder een natuurlijke persoon is),
 • Zijn geboorteplaats, nationaliteit en leeftijd,
 • Een uittreksel uit het strafregister. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *