Wetgeving inzake huurwaarborgen

De wet die van toepassing is op de huurwaarborg is in wezen die van de huur van een hoofdverblijfplaats. De bevoegdheid is sindsdien regionaal geworden. Brussel en Wallonië hebben in 2018 hun eigen regels voor woninghuurovereenkomsten vastgesteld. Vlaanderen volgde in 2019. Het bedrag van de huurwaarborg kan dus variëren naargelang het gewest van België

Selecteer de regio waarvoor u informatie wenst over de huurwaarborgwet

De huurwaarborg is niet verplicht. Er is in sé geen wettelijke huurwaarborg obligatie maar in de praktijk zal dit echter in 99,99% van de gevallen vereist zijn.

Het dient ter dekking van vorderingen die kunnen ontstaan doordat de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Met verplichtingen bedoelen we :

  • onbetaalde huur
  • huurschade
  • onbetaalde kosten

De wet voorziet in verschillende manieren om een huurwaarborg in België op te richten. En afhankelijk van het type opbouw kunnen de bedragen tussen de 3 regio’s verschillen.

Sinds 2018 is dit niet langer een federale regeling, elk gewest bepaalt zijn eigen wetgeving inzake huurovereenkomsten voor woningen. Wij bieden u voor de drie regio’s een model van een juridische tekst voor de huurwaarborgclausule.

Samengevat, het maximumbedrag dat de verhuurder kan vragen is:

Maximaal te storten bedrag
BankgarantieGeblokkeerde rekening
Vlaanderen

3 maanden huur
3 maanden
Brussel2 maanden
Wallonië2 maanden

De wet bepaalt ook dat de bank de huurwaarborg moet helpen financieren, met of zonder tussenkomst van het OCMW, de huurder heeft dan 3 jaar de tijd om de som aan te vullen.