Standaardmodel van huurwaarborgclausule

Hieronder vindt u enkele voorbeeldclausules die u in uw huurovereenkomst kunt opnemen, afhankelijk van de regio van de woning die wordt verhuurd.

Huurwaarborgclausule voor een woning gelegen in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

De Huurder is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen in een van de volgende vormen naar zijn keuze:

  • Geblokkeerde rekening op naam van de Huurder bij ……………………………………………………… voor een bedrag dat overeenkomt met ……… maand huur (maximaal 2 maanden huur).
  • Bankgarantie voor een bedrag dat overeenkomt met ………….. maanden huur (maximaal 3 maanden huur), volgens de volgende procedure: garantie met progressieve wedersamenstelling / garantie die voortvloeit uit een standaardcontract gesloten tussen een financiële instelling en een OCMW.


De waarborg zal worden vrijgegeven of opgeheven, naargelang het geval, bij het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van alle verschuldigde bedragen en nadat alle verplichtingen van de huurder naar behoren en volledig zijn nagekomen.

Tenzij de partijen anders overeenkomen, brengt de vrijgave of de opheffing van de waarborg niet met zich mee dat enig uitstaand saldo van lasten wordt kwijtgescholden, met uitzondering van de lasten die bij het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt voor de betaling van een of meer huurgelden of lasten.

De waarborg moet worden gevormd overeenkomstig de duur van de huurovereenkomst, en het beroep erop moet mogelijk worden gemaakt op de tijdstippen die materieel of wettelijk noodzakelijk zijn.

Zonder toestemming van de Verhuurder mag de huurder het gebouw niet vervreemden zolang de waarborg niet naar behoren is vastgesteld.

Meer informatie over de bijzonderheden van de huurwaarborg in Brussel

Huurwaarborgclausule voor een woning gelegen in het Vlaams Gewest

De Huurder is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen in een van de volgende vormen naar zijn keuze:

  • Geblokkeerde rekening op naam van de Huurder bij ……………………………………………………… voor een bedrag dat overeenkomt met ……… maand huur (maximaal 3 maanden huur).
  • Bankgarantie voor een bedrag dat overeenkomt met ………….. maanden huur (maximaal 3 maanden), volgens de volgende procedure: garantie die voortvloeit uit een standaardcontract gesloten tussen een financiële instelling en een OCMW.
  • Zekerheidstelling bij de bank op naam van de huurder op …………………………………….., voor het equivalent van ……….. maand huur (maximaal 3 maanden huur).
  • Garantie verstrekt door ………………………………. (rechtspersoon of natuurlijk persoon), voor het equivalent van ……… maanden huur (maximaal 3 maanden huur).

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven bij het einde van de huurovereenkomst, naargelang van het geval, nadat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Meer informatie over de kenmerken van de huurwaarborg in het Vlaams Gewest

Huurwaarborgclausule voor een woning gelegen in het Waalse Gewest

De Nemer is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen in een van de volgende vormen naar zijn keuze:

  • Geblokkeerde rekening op naam van de Huurder bij ……………………………………………………… voor een bedrag dat overeenkomt met ……… maand huur (maximaal 2 maanden huur).
  • Bankgarantie voor een bedrag dat overeenkomt met ………….. maanden huur (maximaal 3 maanden huur), volgens de volgende procedure: garantie met progressieve wedersamenstelling / garantie die voortvloeit uit een standaardcontract gesloten tussen een financiële instelling en een OCMW.

De waarborg zal worden vrijgegeven of opgeheven, naargelang het geval, bij het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van alle verschuldigde bedragen en nadat alle verplichtingen van de huurder naar behoren en volledig zijn nagekomen.

Tenzij de partijen anders overeenkomen, brengt de vrijgave of de opheffing van de waarborg niet met zich mee dat enig uitstaand saldo van lasten wordt kwijtgescholden, met uitzondering van de lasten die bij het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt voor de betaling van een of meer huurgelden of lasten.

De waarborg moet worden gevormd overeenkomstig de duur van de huurovereenkomst, en het beroep erop moet mogelijk worden gemaakt op de tijdstippen die materieel of wettelijk noodzakelijk zijn.

Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder het gebouw niet vervreemden zolang de waarborg niet naar behoren is vastgesteld.

 

Meer weten over de specificiteiten van de huurwaarborg in het Waalse Gewest