Huurwaarborg in het Vlaams Gewest

De huurwaarborg in het Vlaams Gewest wordt sinds 1 januari 2019 geregeld door het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet, dat in de plaats komt van de federale wet op de huur van een hoofdverblijfplaats

Het huurcontractendecreet voor woningen in het Vlaams Gewest is van toepassing op alle contracten na 01 januari 2019

De 4 vormen van huurwaarborg toegestaan in het Vlaams Gewest

Het decreet betreffende de huur van hoofdverblijfplaatsen regelt de modaliteiten van de vorming van een huurwaarborg in het Vlaamse Gewest. Er zijn 4 toegelaten vormen, maar ze kunnen niet gecombineerd worden:

  1. De huurder stort een bedrag gelijk aan 3 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam.
  2. De huurder vraagt een garantie van een financiële instelling (garantie of financieel product met kapitalisatiemechanisme).
  3. De huurder vraagt het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW onderzoekt de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en gaat na of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor OCMW-steun.
  4. Als de verhuurder ermee instemt, kan de borg ook worden gestort door middel van een persoonlijke borgstelling.

U kunt de tekst van de wet vinden op de CODEX-site (de wetten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap) van het Vlaamse Gewest, het is artikel 37 van het decreet.

Welk bedrag mag ik verwachten voor een huurwaarborg in het Vlaams Gewest?

Het nieuwe huurdecreet is duidelijk en eenvoudig, het bepaalt dat voor alle huurcontracten na 01/01/2019 de verhuurder het recht heeft om een huurwaarborg van 3 maanden te eisen tegen voorheen 2 maanden voor alle contracten vóór 01/01/2019. In tegenstelling tot Brussel is de wijze waarop de huurwaarborg is samengesteld, niet van invloed op het maximumbedrag van de waarborg.

Mogelijke steun in het Vlaams Gewest voor het instellen van een huurwaarborg

Huurders die moeilijkheden ondervinden om een waarborg van 3 maanden huur te storten, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aanvragen.

OPGELET: Het huurwaarborgkrediet kan alleen worden toegekend voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten.

Klik hier voor meer informatie over deze rentevrije leningen.

Standaarddocument voor de huurwaarborg in Vlaanderen

Op de website www.woninghuur.vlaanderen/downloads vindt u een hele reeks documenten over huurovereenkomsten voor woningen, waaronder een modelformulier voor de samenstelling van een huurwaarborg

modèle de formulaire de garantie locative

Op zoek naar een huis of appartement te huur in Vlaanderen?

De website Immobrabant.be is, zoals de naam al aangeeft, gewijd aan onroerend goed in Brabant. U vindt er advertenties voor huizen te huur in Vlaams-Brabant of voor appartementen te huur in Vlaams-Brabant. Voor de andere procincies zie: ImmoANT.be, ImmoWVL.be, ImmoOVL.be, ImmoLIMB.be